میلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد

میلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك بادسه شنبه 17 ربیع الاول و 3  نوامبر مصادف با سالروز میلاد با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) از نوادگان گرامی باد .حضرت محمد آخرین پیامبر اولوالعزم و کتاب ایشان قرآن می باشد. 

پارس پینووا  فرارسیدن این روز را به همه مسلمانان جهان تبریک می‌گوید.

 

- رویدادها