با تیم ما ملاقات کنید

تیم خلاق ما

شریفی

کاظم شریفی

مدیر کارخانه
بوستانی

امیر بوستانی

مدیر عامل