با تیم ما ملاقات کنید

تیم خلاق ما

شریفی

کاظم شریفی

مدیر کارخانه
فدوی زاده

آرمین فدوی زاده

مدیر بازاریابی و فروش
بوستانی

امیر بوستانی

مدیر عامل